Podujatia

ŠTATÚT K SÚŤAŽI – CESTUJTE VEREJNOU OSOBNOU DOPRAVOU A VYHRÁVAJTE

Súťaž je určená pre všetkých cestujúcich, ktorí budú na území mesta cestovať verejnou osobnou dopravou v termíne od 16.9. – 15.10.2020 a splnia nasledovné podmienky:

  • zriadite si novú dopravnú kartu/preukaz spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s. alebo  Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. , a dobijete si kredit v hodnote minimálne 10 eur
  • dobijete si kredit na svoju starú dopravnú kartu/preukaz minimálne v hodnote 10 eur

Vyplníte žrebovací kupón a vhodíte ho do žrebovacej urny, ktorá je umiestnená v Turistickom informačnom centre na ul 29. augusta č. 37 (Autobusová stanica).

Žrebovanie víťazov sa uskutoční dňa 19.10.2020 :

  • a) 3 výhercovia budú vyžrebovaní z tých, ktorí splnili podmienku z článku č.4 bodu č. 1 a.
  • b) 3 výhercovia budú vyžrebovaní z tých, ktorí splnili podmienku z článku č.4 bodu č. 1 b.

Informácie

    Banská Bystrica

    Prílohy na stiahnutie