Podujatia

Spoznajte Zelenú sieň inak

Thurzov dom4

Zelená sieň v Thurzovom dome sa dočkala ďalšej modernizácie. Vďaka zrealizovanému projektu, ktorý finančne podporil Fond na podporu umenia, je pre návštevníkov opäť o niečo atraktívnejšia. Verejnosti bude výnimočne sprístupnená 03.02.2022 o 17:00 hod., a to v rámci podujatia Nové príbehy Thurzovho domu.

 

Súčasťou meštianskych domov v 15. storočí bývali v minulosti zelené siene. Jedna z nich sa nachádza na prízemí Thurzovho domu. Je to obdĺžniková miestnosť s valenou klenbou, ktorej steny a strop zdobia vzácne fresky z konca 15. storočia. Nástenné maľby boli objavené v 50. rokoch minulého storočia.

Do dnešných dní prešla Zelená sieň dvoma reštaurátorskými obnovami. Za reštaurovanie v rokoch 2005 – 2007 získala cenu časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii obnova – reštaurovanie a tiež cenu Ministerstva kultúry SR Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2006. Podľa výsledkov odborných výskumov je najzachovalejšou zelenou miestnosťou na Slovensku. Ako trvalá expozičná časť je prístupná verejnosti aj formou edukačných aktivít, či vybraných podujatí“, upozornila historička Stredoslovenského múzea Vladimíra Luptáková.

Najnovšie sa Zelená sieň dočkala ďalšej modernizácie, a to v podobe správneho a vyhovujúceho osvetlenia a multimediálneho sprievodcu pre návštevníkov. Zmeny mohli byť realizované vďaka projektu, ktorý finančne podporil Fond na podporu umenia.

Vďaka aktuálnej modernizácii Zelenej siene sa nám na jednej strane podarilo zvýrazniť umeleckú, historickú a kultúrnu hodnotu tejto vzácnej miestnosti so zachovanou freskovou výzdobou. Na strane druhej, sme opäť o niečo bližšie našim návštevníkom a ich potrebám. Okrem vhodného osvetlenia, ktoré podčiarkuje osobitosť tejto miestnosti, môžu tiež využiť sprievodcu s dotykovým displejom. Audio ukážky sú dostupné v slovenskom a anglickom jazyku. Slovenskú verziu nahral známy herec a Banskobystričan Michal Ďuriš. Anglickú verziu načítal Michael Dove z katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela“, doplnila vedúca Prezentačného oddelenia Ivana Žačoková.

Verejnosť si môže zmodernizovanú podobu Zelenej siene pozrieť už 03.02.2022 o 17:00 hod. V rámci podujatia Nové príbehy Thurzovho domu odznie aj zaujímavá prednáška reštaurátora Zelenej siene Jozefa Doricu. Nakoľko je Stredoslovenské múzeum momentálne zatvorené z dôvodu prípravy novej stálej expozície, sprístupní Zelenú sieň pre návštevníkov počas víkendu 05. a 06.02.2022 zdarma. Práve v týchto dňoch budú môcť návštevníci otestovať audiovizuálneho sprievodcu.

Informácie

Námestie SNP 4, Banská Bystrica - Thurzov dom

Galéria