Podujatia

Sólo pre … Osvalda Zahradníka I VÝSTAVA od 7. 11. 2022

Zahradník Foto

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Literárne a hudobné múzeum

si Vás dovoľuje srdečne pozvať na výstavu zo svojho zbierkového fondu

„Sólo pre… Osvalda Zahradníka“

Výstava sa koná pri príležitosti 90. výročia narodenia prozaika, scenáristu, dramaturga, rozhlasového režiséra, ale hlavne významného slovenského dramatika druhej polovice 20. storočia Osvalda Zahradníka (1932 – 2017).

Výstava je pre verejnosť dostupná od 7. 11. 2022 do 27. 1. 2023 v priestoroch expozície LHM Múzeum – domov múz na 2. poschodí ŠVK Banská Bystrica.

Komentované prehliadky každý utorok o 10.00 h a 15.00 h

 

Kurátor výstavy: Mgr. Peter Filín

 

Informácie