Podujatia

Letný SLOVOMfest

Letný_SLOVOMfest_2021

POD URPÍNOM OŽIVIA MYŠLIENKU TVORIŤ A SPÁJAŤ

Heslom banskobystrického SLOVOMfestu sa od svojho počiatku v roku 2013 stali slová Tvoriť a byť (o)tvorený! Prioritou festivalu tak bolo a je spoluvytváranie tých hodnôt, ktoré robia človeka v pravej podstate človekom a ľudí ľudskejšími. Tvorba slovom predstavuje špecifický priestor s nemalými možnosťami, vďaka ktorým môže slovo rásť. „Tvoriť a byť (o)tvorený!“ ako heslo predpokladá spoluutváranie krajšieho sveta. Umenie totiž, ako veria organizátori, pohnúť s vnútrom človeka vie.

S myšlienkou banskobystrického SLOVOMfestu prišiel v roku 2013 literárny autor a organizátor kultúrnych programov Marcel Páleš, člen zoskupenia Generácia Nula. Nultý ročník podujatia sa konal 26. – 27. september 2013 s celoslovenským ohlasom, stovkou vystupujúcich a návštevníkmi z celého Slovenska, a to pod záštitou mesta Banská Bystrica, domácich knižníc, Banskobystrického samosprávneho kraja atď. Už nultý (2013) aj prvý (2014) ročník festivalu ponúkli bohatý program pre milovníkov literatúry, hudby, výtvarného umenia, ale aj folklóru, histórie, filozofie a iných oblastí, v ktorých má slovo špecifický význam. Nechýbali besedy, tvorivé dielne či interaktívne prepojenia s publikom. Postupne sa festival rozšíril aj do mesta Brezno, pričom v roku 2015 sa konalo tretie vydanie.

V nasledujúcich rokoch už festival nepokračoval.

V súčasnosti mesto Banská Bystrica a hlavný organizátor festivalu Marcel Páleš oživujú myšlienku SLOVOMfestu. Prvou lastovičkou bude podujatie Letný SLOVOMfest 2021 v rámci Banskobystrického kultúrneho leta v utorok 6. júla 2021 o 18:30 na nádvorí Robotníckeho domu. Predstavia sa domáci účinkujúci aj hostia z rôznych končín Slovenska. Členovia literárneho zoskupenia Generácia Nula si podujatím zároveň pripomenú desaťročnicu svojho vzniku na pôde mesta.

S autorskou poéziou prídu Janka Olejová, Marcel Perecár, Pavol Korba, Peter Papšo, Marcel Páleš, Miroslav Kapusta, ale aj vychádzajúce talenty slovenskej poézie Daniela Lysá a Miroslava Košťálová. Autorská próza zaznie od Michala Várošíka, ale aj mladých talentovaných autoriek Lenky Želonkovej a Lucie Vlčekovej. Na význam slova v súčasnosti, poznačenej náročným časom pandémie, zaostrí psychologička Denisa Pinková. Svoje diela na podujatí vystaví domáci výtvarník Jaroslav Pásler, ktorý sa podujme v priebehu podujatia nadväzne na obsah programu vytvoriť svoj nový obraz. Chýbať nebude smiech pri aforizmoch Ľudovíta Majera, prednesom sa prihovoria Gabriela Tomajková či Peter Magurský a hovorené slovo prestrieda autorská hudba v podaní Romana Buhoveckého a Jozefa Mareša, mladej hudobnej hviezdy Andy Lou, ale aj hudobníka Romana Dovalu.

Informácie

Robotnícky dom, Robotnícka 3, Banská Bystrica

Galéria