Podujatia

Slovenský komorný orchester – 62. Banskobystrická hudobná jar

BBHJ

Na záverečnom koncerte 62. Banskobystrickej hudobnej jari sa predstaví SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER, ktorý vznikol na jeseň roku 1960 na pôde Slovenskej filharmónie. Pri jeho zrode stál vynikajúci huslista sliezskeho pôvodu Bohdan Warchal (1930 – 2000). Od svojho založenia bol jedným z najpopulárnejších súborov v oblasti klasickej hudby na Slovensku. Pod vedením majstra Warchala sa sformoval na popredného predstaviteľa slovenského interpretačného umenia v zahraničí. V roku 2001 prevzal vedenie orchestra Ewald Danel.

Koncert sa uskutoční v pondelok 29. mája o 18.00 hod. v Kostol sv. Alžbety Uhorskej na Dolnej ulici.

Vstupné: 10 € / 8€. Predpredaj vstupeniek: Umelecká kaviareň U BOTHÁRA, Dolná 35, Banská Bystrica

Program:

Ján Levoslav BELLA: Sláčikové kvinteto d mol

Antonín DVOŘÁK: Sláčikové kvinteto č. 2 G dur, op. 77 B49

Koncert je pripravený v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom v Banskej Bystrici.

Informácie

Dolná, Banská Bystrica - Kostol sv. Alžbety Uhorskej

Galéria