Podujatia

Slovensko v štátnej symbolike I VÝSTAVA

Heraldika PLAGAT_BB_A1

Ministerstvo vnútra SR a Mesto Banská Bystrica, Radnica mesta Banská Bystrica, vás pozývajú na výstavu Slovensko v štátnej symbolike.

Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska.

Informácie

Námestie SNP 1, Banská Bystrica - Radnica

Galéria