Podujatia

Slovensko ako značka

SZ

Ako obraz Slovenska v očiach exportných trhov, turistov či investorov prekresľuje aktuálna situácia v Európe? Ako je riadená reputácia značky Slovensko a kto do tohto procesu

vstupuje? Kam vieme strategické riadenie značky krajiny posunúť?

To je len časť otázok, o ktorých sa bude diskutovať v pondelok, 24. apríla 2023 od 14:00 h. v priestoroch auly Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Na verejnej diskusii s názvom Slovensko ako značka, sa okrem iných stretnú aj zástupcovia z nášho mesta, Banskobystrického samosprávneho kraja a akademickej obce UMB.

Ďalšie informácie o podujatí nájdete tu https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=84&aid=1975

Informácie

Banská Bystrica - UMB

Galéria