Podujatia

Sládkovičova Radvaň

Sládkovič_colour

Krajská prehliadka v umeleckom prednese.

Termíny postupových súťaží v umeleckom prednese poézie a prózy:

pre I. – III. kategóriu v roku 2021

Okresné kolo:

• pre okr. Banská Bystrica – 13. 4. 2021 o 9.00 h na ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica

• pre okr. Brezno – termín určí organizátor – CVČ Brezno

Regionálne kolo:

• 5. 5. 2021 o 10.00 h na ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica

 

Krajské kolo:

• Sládkovičova Radvaň – 20. 9. 2021 o 9.30 h v Štátnej vedeckej knižnici, Lazovná 9, Banská Bystrica

• pre IV. – V. kategóriu a divadlá poézie v roku 2021

Okresné kolá:

• pre okres Banská Bystrica – 28. 4. 2021 o 10.00 h v sále V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

• pre okres Brezno – 29. 4. 2021 o 11.00 h na Hotelovej akadémii, Malinovského 1, Brezno

Regionálne kolo:

• Vitaj zo sveta v našom svetíku… – 8. 6. 2021 o 10.00 h v sále V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

Krajské kolo:

• Sládkovičova Radvaň

– 21. 9. 2021 o 10.00 h – v sále V PODKROVÍ, Dolná 35, Banská Bystrica – súťaž recitátorov IV. a V. kat.

 22. – 23. 9. 2021 o 9.00 h – Divadlo Akadémie umení, Horná 95, Banská Bystrica – súťaž recitačných kolektívov a divadiel poézie

Informácie

Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica