Podujatia

Sídliskové večerníčky – Dlhý, Široký a Bystrozraký

sídliskový večerníček

Obľúbené Sídliskové večerníčky aj toto leto potešia deti v mestských častiach Fončorda, Sásová, Podlavice a Radvaň.

Divadelné predstavenie Dlhý, Široký a Bystrozraký  odohrá Divadlo Žihadlo.

Informácie

Bernolákova 8, Banská Bystrica - Divadelná kaviareň Emily

Galéria