Podujatia

Šaško a kráľ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pozývame Vás na bábkové predstavenie pre deti predškolského a školského veku. Inetraktívne predstavenie s bábkami. Šaško hľadá novú rozprávku pre kráľa. Cestou stretáva ďalšie rozprávkové bytosti. Tie predstavujú rôzne typy bábok: marionety, javajky, maňušky, plošné bábky. Deti sú aktívne zapájané do deja a priamo na javisku hrajú s bábkami divadlo. Tak majú možnosť aktívne prežiť príbeh, ktorý zároveň aj sami vytvárajú. Výchovné predstavenie o bábkach a bábkovom divadle a výchove k divadlu, pretože sa v ňom hrá s rôznym typom bábok a deti sa stávajú hercami a aktérmi predstavenia a majú tak možnosť vyskúšať si bábky priamo na predstavení. Po predstavení ešte ponúkame ( po dohode ) besedu o divadle s názornými ukážkami vodenia bábok.

Predstavenie sa opakuje 22.5.2022 o 10.30hod..

Informácie

Rudohorská 37, Banská Bystrica - Divadlo pod balkónom

Galéria