Podujatia

Sárova Bystrica 2020 – súťaž mladých moderátorov

sarova-bystrica-2020-mikrofon

Krajské kolo súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica sa uskutoční v Banskej Bystrici v priestoroch SOS.

Ide o celoštátnu súťaž, ktorá je určená mladým ľuďom vo veku od 15 do 25 rokov. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách (15 – 18 rokov a 19 – 25 rokov). Všetci súťažiaci sú povinní absolvovať štyri súťažné disciplíny (čítanie spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, moderovanie relácie a vedenie rozhovoru so zaujímavým respondentom).

Súťaž je dvojkolová a vo finále sa predstavia nominovaní finalisti z krajských kôl.

Organizátor krajského kola v Banskobystrickom kraji

Mgr. art. Maroš Krajčovič
E-mial: krajcovic@sosbb.sk
Tel.: +421 940 982 677

Bližšie informácie budú zverejnené čoskoro na www.sosbb.sk v sekcii Umelecké slovo/Sárova Bystrica

celoštátne finále bude 26. a 27. novembra 2020 v podkroví, Dolná 35, Banská Bystrica

Informácie