Podujatia

Rozprávkové čítanie pre najmenších

Hrava anglicitina pre deti

Zážitkové čítanie pre najmenších, spojené s výtvarnými tvorivými dielňami.

Informácie

ul. 29 augusta 25, Banská Bystrica - Verejná knižnica Mikuláša Kováča - Pobočka Sídlisko