Podujatia

Rodinný komunitný integračný ateliér

22 - atelier

Už niekoľko rokov spájame a prepájame inkluzívne v Komunitnom centre Fončorda svet zdravých a zdravotne znevýhodnených s rôznymi diagnózami. Pri rôznych tematických tvorivých dielňach sa spoznávame navzájom, učíme sa ako byť k sebe vnímavejší, rešpektovať rôzne znevýhodnenia, ktoré obmedzujú ale nemusia byť vôbec bariérami medzi nami. Príďte na náš júnový aleliér MAGNETKA. Tak ako magnetky budeme hľadať to, čo nás priťahuje a prinášať viac úsmevu do našich rodín, vzťahov, susedstiev…

Počet miest obmedzený, prosíme prihláste sa vopred: magnetkakcfoncorda@gmail.com

Tešíme sa na vás.

Informácie

Havranské 9, Banská Bystrica - Komunitné centrum Fončorda

Galéria