Podujatia

Puškinov pamätník

_MG_1705a

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Centrum slovanských štúdií a Katedra slovanských jazykov Filozofickej fakulty UMB

Vás pozývajú na

Puškinov pamätník

IX. ročník recitačnej súťaže študentov rusistiky na UMB

16. apríl o 13.00 h, spoločenská sála ŠVK

Informácie

Galéria