Podujatia

Program Literárneho a hudobného múzea na jún 2022

index

STÁLE MÚZEJNÉ EXPOZÍCIE  LHM

 

Múzeum – domov múz

Ľudové hudobné nástroje

Bábkarský salón

Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove

Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach

 

PODUJATIA LHM

termín názov podujatia popis podujatia miesto
11. 4. 2022 – 1. 7. 2022

Komentované prehliadky každý štvrtok

10. 00 hod.  a 15. 00 hod.

 Samo Chalupka – najstarší zo štúrovcov Výstavka k 210. výročiu narodenia básnika, spoluautora Memoranda slovenského národa, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského romantizmu,  tvorcu historickej epiky a historického spevu.  Výstavné priestory na 2. poschodí
11. 5. 2022 – 30. 6. 2022   Galéria talentov 2022 Výstava prác XI. ročníka literárnej, výtvarnej a fotografickej súťaže žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Výstavné priestory na 2. poschodí (pred Galériou v podkroví)
1. 6. 2022 – 30. 6. 2022 Klavír viedenskej zn. Ehrbar Predmet mesiaca Jána Móryho. www.facebook.com/LHMBB
3. 6. 2022 – 26. 8. 2022

Komentované prehliadky každý utorok

10. 00 hod.  a  15. 00 hod.

 Malý, veľký príbeh jedného osudu… Výstava k 130. výročiu narodenia hudobného skladateľa a pedagóga Jána Móryho.

 

 Výstavné priestory v expozícii Múzeum – domov múz
6. 6. 2022 – 6. 8. 2022 Čarovný svet bábok a bábkového divadla Putovná výstava Literárneho a hudobného múzea. Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne,

Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín

 

17. 6. 2022, 9. 00 – 17. 00 hod.

 18. 6. 2022, 10. 00 – 15. 00 hod.

Po stopách Literárneho a hudobného múzea Prehliadka expozícií Múzeum – domov múz, Bábkarský salón a Ľudové hudobné nástroje na Slovensku v rámci podujatia Dni mesta. Expozície LHM, Lazovná 9, Banská Bystrica
21. 6. 2022

16. 00 hod.

Ján Móry Podujatie  s Mariannou Bárdiovou, autorkou knihy Monografia Jána Móryho, ktorá sa koná v rámci podujatia z cyklu  Literárne a hudobné večery. Expozícia Múzeum – domov múz

 

 

Informácie

Galéria