Podujatia

Princovia na návšteve Banskej Bystrice

Matejov_dom

Práve téme pobytu členov kráľovskej rodiny v meste pod Urpínom bude venované ďalšie cyklické podujatie Stredoslovenského múzea – Čo sa skrýva v depozitári. Historik Filip Glocko priblíži ich cestu prostredníctvom denných zápiskov arcivojvodu Leopolda. Viac sa návštevníci Matejovho domu môžu dozvedieť už 20.07.2021

Baníctvo na území dnešného Slovenska malo cez dlhé stáročia mimoriadny význam, a to nielen produkciou zlata, striebra, medi, železa a iných kovov, ale aj prínosom do rozvoja banskej, úpravníckej a hutníckej techniky a technológie. Práve banské mestá sa stali stredobodom záujmu vtedajšej panovníčky Márie Terézie, ktorá vyslala svojich dvoch synov, následníka trónu a neskoršieho cisára Jozefa II. a jeho mladšieho brata, tiež neskôr cisára Leopolda II. v rámci ich vzdelávania na študijnú cestu práve do oblasti stredoslovenských banských miest.

„Na túto vzácnu návštevu sa pripravovali úradníci troch stredoslovenských banských komôr, ako aj okolitých stolíc. Opravovali sa cesty, budovy, robili sa prípravy v banských závodoch, mešťania a banskí úradníci si chystali uniformy, zostavovali sa banícke vojenské jednotky, pripravovali sa nápoje a potraviny. Rímsky kráľ Jozef, arcivojvoda Leopold a saský a tešínsky vojvoda Albert najprv navštívili Banskú Štiavnicu a Kremnicu a v sobotu 28. júla 1764 sa princovia a ich sprievod odobrali do mesta Banská Bystrica. Práve vďaka Leopoldovi a jeho denníku máme skvelý prehľad o tom, ako ich cesta vyzerala a aké zážitky si z nej odniesli“, vysvetlil historik Stredoslovenského múzea Filip Glocko, podľa ktorého ide o pútavé čítanie, a to aj napriek tomu, že od samotného napísania ubehlo už niekoľko storočí.

V rámci prednášky, ktorá sa uskutoční 20.07.2021 v Matejovom dome, bude možné vidieť aj predmety, ktoré priamo súvisia s návštevou princov.

 

Informácie

SSM - Matejov dom, Námestie Štefana Moyzesa 20, Banská Bystrica

Galéria