Podujatia

Pri koryte I VERNISÁŽ

Pozvanka_Pri koryte

Vernisáž Martina MOLČANA s názvom “PRI KORYTE“ sa uskutoční 2.3.2023 o 18:00 u nás v DORA Gallery na Belvederi.

 

O autorovi:

Martin Molčan sa narodil v Banskej Bystrici, v ktorej okolí ostal aj žiť a tvoriť. Príroda ho fascinovala už od detstva, vedel ju dlhé chvíle pozorovať a všímať si jej premeny.

V súčasnosti sa venuje prevažne krajinomaľbe a zákazkovej maľbe, ale aj umelecko-remeselným prácam pri reštaurovaní a dizajnérskym úpravám interiérov a exteriérov.

 

Výstavou „Pri koryte“ by autor rád ukázal divákovi svoje vnímanie krajiny spolu s jej obyvateľmi, ktorí majú častokrát podobné povahové črty ako ľudia žijúci v civilizovanom svete.

Inšpiráciu hľadal pri koryte rôznych riek a mokradí na Slovensku, neúnavným pozorovaním fauny a flóry na jej brehoch.

 

Martin Molčan sa nesnaží o provokačné zobrazenie témy, naopak, snaží sa o romantizovanie daného miesta a okamihu, ktorý v ňom nastane.

Niekedy ide o vtipný, inokedy zase o hĺbavý okamih, ktorým chce autor priniesť do priestoru, v ktorom sa bude dielo nachádzať, pokoj a spomalenie.

 

Informácie

Nad Plážou 23, Banská Bystrica - Dora Gallery

Galéria