Podujatia

Prednáška – architekt Karol Chudomelka a pamiatky Banskobystrického kraja.

_MG_1442a1

Prednáška – architekt Karol Chudomelka a pamiatky Banskobystrického kraja.

31. október o 16.30 h

Architekt Karol Chudomelka je jednou z najvýznamnejších osobností, ktorá pôsobila na slovenskej architektonickej pamiatkarskej scéne v druhej polovici 20. storočia. Rukopis Karola Chudomelku ovplyvnil podobu mnohých slovenských historických stavieb, a to aj v Banskobystrickom kraji. Jeho tvorba zároveň reprezentuje medzinárodne uznávaný názor

na spôsob pamiatkovej obnovy a výsledky jeho práce boli v nedávnej minulosti vysoko oceňované. Je nositeľom prestížnej Ceny Dušana Jurkoviča a Ceny Emila Belluša za celoživotné dielo a ďalších vyznamenaní. Cieľom podujatia je priblížiť život a dielo Karola Chudomelku v kontexte súdobej situácie, v ktorej tvoril, a zároveň tematizovať pamiatkovú

starostlivosť v bývalom Československu v období socializmu.

Prednášajú: Ing. arch. Martina Jelínková a doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.

 

Informácie

Lazovná 9, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Galéria