Podujatia

Potulky mestom – Matej Bel – ZRUŠENÉ PODUJATIE

matej bel

Pozývame Vás na potulky o Matejovi Belovi pri príležitosti 336 výročia narodenia. Matej Bel (24.3- 1684 – 29.8. 1749), bol slovenský polyhistor, encyklopedista, pedagóg, evanjelický kazateľ, priekopník slovenského osvietenstva, jeden z najvýznamnejších európskych vedcov 18. storočia, zakladateľ modernej vlastivedy v Uhorsku a vzor francúzskeho encyklopedistu Denisa Diderota. Vo vedeckej práci presadzoval moderné metódy – kolektívnu prácu, postup podľa stanoveného plánu, štúdium prameňov a archívov a kritický postoj k faktom. V tomto ohľade už prekonal aj osvietencov.

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Matej_Bel

Informácie

Fakulta politických a medzinárodných vzťahov UMB,Kuzmányho 1, Banská Bystrica

Prílohy na stiahnutie