Podujatia

POP BB 2022

POPBB_22_700x1000-1ks-625fcf8ff30a6

Pozvanie patrí všetkým mladým zanieteným spevákom populárnej piesne, základným a stredným školám, umeleckým školám, regionálnym osvetovým strediskám na území celej Slovenskej republiky. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, žiaci základných škôl – veková kategória 9 – 14 rokov a študenti stredných škôl – veková kategória 14 – 21 rokov.

Na súťažnú prehliadku (finále súťaže) POP BB 2022 postupujú speváci – súťažiaci prostredníctvom predchádzajúceho výberového konkurzu, ktorý SOS uskutoční na základe zaslaných videonahrávok od prihlásených súťažiacich.

Termín zaslania prihlášok a konkurznej videonahrávky je 27. máj 2022.

Informácie

Dolná 35, Banská Bystrica - Stredoslovenské osvetové stredisko

Galéria