Podujatia

(P)ohyby slov I Pre Ukrajinu

POHYBY SLOV

Kompletný výťažok zo vstupného z podujatia venujeme na pomoc utečencom z Ukrajiny.

V tomto formáte sa môžete tešiť na spojenie poézie banskobystrickej literárnej skupiny a tanca nášho domáceho súboru.

Generácia Nula

Banská Bystrica sa stala rodiskom zoskupenia literárnych autorov, ktorých verejnosť pozná pod názvom Generácia Nula. Od roku 2011 spestrujú kultúrne dianie mesta literárno-hudobnými podujatiami a ich členov možno nájsť v rôznych oblastiach spoločenského diania pod Urpínom, ale aj mimo hraníc mesta. Svoj vznik vyhlásili na kultúrnom podujatí 21. 7. 2011, symbolicky na deň narodenia pre nich inšpiratívnych osobností – M. R. Štefánika a E. Hemingwaya. Aktuálne má Generácia Nula osem členov, medzi ktorými sú poeti aj prozaici, aforista aj textári. Pozoruhodné je aj vekové ako aj profesijné zloženie Nulákov – od maturantky po dôchodcu, od kapucínskeho mnícha cez žurnalistov či učiteľov až po lekárku. Pojmom generácia sa bežne označuje skupina ľudí, ktorí sú narodení v pomerne rovnakom časovom období. Generácia Nula predstavuje nadšencov, ktorí sa v rovnakom čase rodia pre spoločnú myšlienku a spoločný záujem. Jednotlivo majú Nuláci vydané rôzne básnické, prozaické, aforistické ale aj dokumentárne či odborné knihy, vydali ale aj spoločné zbierky ako výber z Generácie Nula, a to v knihách Nula (2011) a Okrôchaný topier (2019). Generácia Nula stojí aj za vznikom multižánrového festivalu SLOVOMfest.

Informácie

Komenského 12, Banská Bystrica - Divadlo štúdia tanca