Podujatia

Po koľajniciach k adresátovi I VÝSTAVA

znamka-656ef2e04b9ef

Výstava s názvom Po koľajniciach k adresátovi prináša na 14 výstavných paneloch farbistý obraz histórie poštovej železničnej prepravy a vlakovej pošty s dôrazom na územie dnešného Slovenska. Panely sú doplnené trojrozmernými zbierkovými predmetmi pochádzajúcimi zo zbierkového fondu Poštového múzea počínajúc manipulačnými vozíkmi na nakladanie a vykladanie balíkových a listových zásielok, cez pomôcky používané posádkou ambulantnej vlakovej pošty, modely poštových železničných vozňov, poštové vrecia, pečiatky vlakovej pošty, celistvosti prepravené vlakovou poštou. Vystavená bude aj literatúra zaoberajúca sa dejinami vlakovej pošty a slovenské poštové známky s tematikou železnice.

Jeden panel je venovaný aj vozňu ambulantnej pošty radu Postw a dvom nákladným poštovým vozňom radu Gbkkqs, ktoré sa podarilo zachrániť Poštovému múzeu v roku 2019. Vozeň ambulantnej pošty sa aktuálne rekonštruuje v Železničných opravovniach Zvolen tak, aby bol prevádzkyschopný na železnici, pričom sa plánuje využívať na prezentačné účely Slovenskej pošty, a.s., aj ako mobilná expozícia.

Výstava  je prístupná od 15. 11. 2023 – 28. 3. 2024 v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hod. vo výstavných priestoroch Slovenskej pošty, a. s., Poštového múzea, Partizánska cesta 9, Banská   Bystrica

 

Informácie

Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

Galéria