Podujatia

Piaty Medailón. Ivan Plintovič I VÝSTAVA

plintovicportret

Pozvánka na výstavu

Piaty medailón. Ivan Plintovič

 

Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici pripravilo výstavu venovanú významnému slovenskému vedcovi, pedagógovi, spisovateľovi, publicistovi, literárnemu kritikovi a teoretikovi, prof. PhDr. Ivanovi Plintovičovi, CSc.

Ivan Plintovič sa narodil 2. júna 1923 v obci Bodorová, študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a od roku 1951 spojil svoj život s Banskou Bystricou. Najskôr tu pôsobil ako učiteľ na Pedagogickom gymnáziu a po vzniku Pedagogického inštitútu (dnes Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela) bol vysokoškolským pedagógom na Katedre slovenského jazyka a literatúry. Okrem bohatej pedagogickej činnosti publikoval mnohé odborné, vedecké a literárnokritické práce i vlastnú poéziu. Zomrel 10. novembra 1997 v Banskej Bystrici a pochovaný je na miestnom evanjelickom cintoríne.

Výstava ponúka náhľad na vzácne fotografie dokumentujúce osobný i pracovný život tejto osobnosti, originály jeho literárnovedných prác, knižné publikácie, na ktorých sa podieľal nielen ako autor, ale aj ako odborný posudzovateľ či recenzent a ďalšie osobné predmety zo zbierok Literárneho a hudobného múzea.

Návštevníci si môžu výstavu prezrieť od 26. mája 2023 do 31. augusta 2023 v priestoroch expozície LHM Múzeum – domov múz na 2. poschodí ŠVK v Banskej Bystrici.

 

Kurátor výstavy: Mgr. Peter Filín

https://mestobbweb01storage.blob.core.windows.net/production/2023/05/plintovicportret-scaled.jpg

Informácie

Lazovná 9, Banská Bystrica