Podujatia

Pavlína Fichta Čierna – Akoby som nevedela čo viem I VÝSTAVA od 27.01.202 I ONLINE

paulína flichta čierna

Vernisáž výstavy bude v online režime na našej FB stránke.

27.1.2021 o 20:00 bude zverejnené otváracie video.

Umelkyňa: Pavlína Fichta Čierna

Kurátorka: Kristína Hermanová

Technická podpora: Jan Kostaa

Partneri: Fond na podporu umenia & 365.labb

Výstava potrvá a bude fyzicky prístupná do 12. februára a okrem online otvorenia tohto čiastočne obmedzeného režimu vám budeme prinášať ďalší mediálny sprievodný materiál a výstupy z výstavných priestorov. Oplatí sa teda sledovať náš FB.

AKOBY SOM NEVEDELA ČO VIEM

„Pavlína, a o čom tá výstava vlastne bude?“

„Ach, no, asi o mne.“

Pavlína Fichta Čierna (1967) je vizuálna umelkyňa, ktorá zaujíma významné postavenie nielen v slovenskom, ale aj v medzinárodnom kontexte výtvarného umenia. Jej tvorba má konceptuálne východisko a je širokospektrálna – dlhodobo sa venuje videám s psychosociálnou tematikou, participatívnym dielam, v ktorých spolupracuje s „civilistami“, či tvorbe, ktorá spadá do kategórie angažovaného umenia.

Silným znakom jej tvorby je osobná zainteresovanosť. Často je sama súčasťou svojich diel,

otvorene zdieľa svoje videnie sveta, vzájomné vzťahy a spomienky vo vlastnej rodine, svoj zdravotný stav, osobnú korešpondenciu, či svoje postoje k aktuálnym témam.

(Pavlína Fichta Čierna nepatrí medzi tých, ktorí vedia umeleckú prácu a súkromie striktne oddeliť.)

V súčasnom slovenskom umení posledného obdobia silnie trend potreby reflektovať všeobecné spoločenské javy a témy, vyjadrovať sa k rôznym problémom súčasnej spoločnosti. Pavlína paralelne popri anganžovaných témach (naposledy napr. Výstava Za trest (Galéria Artwall, Praha 2020), stále potrebuje pracovať aj na príbehoch z vlastného súkromia. Táto autobiografická línia, ku ktorej patria aj niektoré skoršie práce – napr. video Terapia (2010), či video Home Identity (2011), znovu ožíva na aktuálnej výstave Akoby som nevedela čo viem.

Vzhľadom na technickú stránku vzniku či prezentácie niektorých jej prác, pri ktorých je potrebný špeciálne vytvorený softvér, alebo pokročilé digitálne technológie, táto výstava je až neobvykle „analógová“. Fotografie, objekty, video. Sú to záznamy gest (objekty) a performance (fotografie, video), ich témou je osobná trauma. Konkrétne udalosti zostávajú pre diváka skryté, ani vystupujúca ženská postava nemá tvár. Skrytá žena. Miesta na fotografiách a videu nie sú špecifické, a predsa zjavne nie sú neutrálne či náhodné. Je to osobné, a predsa anonymné. Veľmi konkrétne sa stáva symbolom. Tento prístup umožňuje zovšeobecnenie, čo otvára možnosť stotožniť sa, zúčastniť sa, prežiť si to po svojom.

Autorka skúma vlastnú tvorbu ako formu terapie, reaguje na potrebu znovu prežiť už zažité, vrátiť sa na bolestivé miesta vo vlastných spomienkach v záujme dosiahnutia zmierenia.

Túto výstavu z verejných zdrojov podporil Fond. Ďakujeme.

Výstava bude nainštalovaná v priestoroch A7 Gallery, na Lazovnej 5, v budove centra 365.labb.

Informácie

A7 Gallery, Lazovná 5, Banská Bystrica