Podujatia

Pastrierske Vianoce I ONLINE

pastieri

Vianočné a duchovné zvyky našich predkov v prostredí farského kostola panny Márie, Pomocnice kresťanov v Sásovej. Moderuje Marcela Čížová.

Youtube Mesta Banská Bystrica

Informácie

Banská Bystrica

Galéria