Podujatia

Partizánska vatra 2020

vatra

I. ročník obnoveného podujatia pálenia partizánskej vatry v Rudlovej, na Banoši.

Dostanete sa ku nám po prístupovej ceste od SAD, alebo z Rudlovej, kde budú vyvesené smerovníky, ktoré vás na podujatie dovedú.

Pre návštevníkov budú pripravené:

  • vojensko-historické ukážky a prezentácie, výstava dobovej výzbroje a výstroje
  •  spoluúčinkujúca výstava modernej výstroje a výzbroje
  •  atrakcie pre deti
  •  v programe vystúpi spevácka skupina Borovô z Mredzibrodu
  •  večerné premietanie filmu

Nebude chýbať partizánsky guláš.

Prosíme zúčastnených, aby dodržiavali úradné hygienické nariadenia, a opatrenia organizátorov v súvislosti s COVID-19.

Tešíme sa na vás.

Informácie

Sásová - Rudlová, Banská Bystrica

Galéria