Podujatia

Otcovia a matky

09-25 Otcovia a matky

Otcovia a matky (Fædre og mødre)

Paprika Steen

Dánsko, 2022, 97 min

Piv a Ulrik, rodičia 12-ročnej Hannah, ktorá nastúpila na novú školu, sledujú, ako sa ostatní rodičia snažia posunúť seba i svoje dieťa na vyšší level. Pri postupnom zoznamovaní sa s jednotlivými rodičmi prichádza divák do kontaktu s toľkými rôznymi osudmi a svetonázormi, že 6. B sa takmer stáva mikrokozmom celej spoločnosti. Pre Piv a Ulrika je účasť na výlete testom. Otázka znie – čo všetko ste ochotní urobiť pre svoje dieťa?

Vstupné: 5€ / 3€ pre členov klubu

Informácie

Kapitulská 23, Banská Bystrica - Filmový klub v Múzeu SNP