Podujatia

Novembrové potulky mestom – Michal Königsberger

potulky mestom_náhľad3-page-001

Jedným z najpoprednejších občanov mesta pod Urpínom v období stredoveku bol Michal Königsberger, ktorého pôvod sa na základe odstupných písomných prameňov nepodarilo identifikovať. Michal Königsberger sa v Banskej Bystrici prvý krát objavuje v roku 1481, a to hneď ako člen mestskej rady. O osem rokov neskôr zastával funkciu banskobystrického richtára. Záznam z roku 1469 pod menom Michal Königsbereger uvádza kremnického komorského grófa. Michal Königsberger bol majiteľom dvoch domov Niederhausu (Dolného domu) a Oberhausu (Horného domu), ktorého súčasťou bola kaplnka sv. Jána Krstiteľa. Dnes na tomto mieste stojí Katedrála sv. Františka Xaverského. S menom tohto stredovekého donátora sú dodnes spájané mnohé stavebné a umelecké pamiatky v Banskej Bystrici. Napríklad Kostol sv. kríža, na steny ktorého inicioval už dnes nezachovanú fresku „Sedem radostí P. Márie“. Podieľal sa aj na výstavbe verejných kúpeľov v Lazovnej ulici, ktoré daroval mestu. Hoci boli kúpele v roku 1761 zničené požiarom, erb Michala Königsbergera bol ponechaný na priečelí novopostavenej budovy.

Jeho erb môžete nájsť v klenbe sásovského kostola sv. Antona a sv. Pavla a spoločný portrét s manželkou Benignou na tabuľovej maľbe „Adorácia ostatkov sv. Antona“ na hlavnom oltári.

Ak sa chcete dozvedieť viac, príďte na novembrové potulky mestom.

Vstupné 2€.

Deti do 12 rokov v sprievode rodičov – zdarma.

 

Informácie

Radnica - Cikkerova sieň, Námestie SNP 1, Banská Bystrica