Podujatia

(Nová) hudba na Rázcestí (1) – Fonetická krajina Ursonate

(N)HNR_poster_stvorec

ROZPRACOVANÉ

Účinkuje mladý český barytonista a skladateľ Vojtěch Šembera, ktorý uvedie najväčšiu zvukovú poému 20. storočia Ursonate Kurta Schwittersa. Stala sa dokonalým symbolom éry prienikov experimentálnej poézie a iných umeleckých druhov v období medzi dvoma svetovými vojnami.

Zaujímavým dramaturgickým prvkom koncertu bude uvedenie Šemberovej vlastnej zvukovej štúdie Fonetická krajina, ktorá vznikla počas prípravy interpretácie Schwittersovej poémy, a teda priamo pod jej vplyvom.

Koncertný cyklus (NOVÁ) HUDBA NA RÁZCESTÍ  je novým projektom Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorý vznikol z iniciatívy Daniela Mateja a Petra Špiláka, v súčinnosti s vedením Bábkového divadla na Rázcestí. Jeho cieľom je vytvoriť jednak priestor pre spoluprácu týchto dvoch významných banskobystrických inštitúcií v oblasti súčasnej hudby, prípadne hudby s inými mediálnymi presahmi, jednak priestor na prezentáciu zaujímavých umeleckých projektov zo súčasnej česko-slovenskej a svetovej scény s akcentovaním súčasnej hudobnej produkcie, ale aj z produkcie zahŕňajúcej presahy hudby s inými médiami.

AU BB v projekte (NOVÁ) HUDBA NA RÁZCESTÍ v roku 2023 podporil z verejných zdrojov hlavný partner Fond na podporu umenia.

Informácie

Skuteckého 14, Banská Bystrica

Galéria