Podujatia

Norma

Norma
  • Inscenácia o ľudských možnostiach a normách v réžii Moniky Kováčovej
  • Mapuje a destiluje materiál, ktorý sa podarilo nazbierať počas dvojmesačných rozhovorov a skúšobného procesu s hercami a herečkami Divadla z Pasáže.
  • Je zo života za hranicou normy, preto môže byť v niektorých momentoch smutnejšia, ako by ste čakali.
  • Hrajú ju herci s prirodzenosťou im vlastnou, preto môže byť v niektorých momentoch humornejšia, ako by ste čakali.

Je o škatuliach, do ktorých si svoj bordel zabalíme sami a skryjeme ho pred zrakom niekde na povalu, preto môže byť v niektorých momentoch osobnejšia, ako by ste čakali.

 

Informácie

Námestie SNP 16, Banská Bystrica - Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Galéria