Podujatia

Noc v knižnici

noc v knižnici

Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Podujatie: Noc v knižnici – Podnázov: Zážitková knižnica

Hlavná myšlienka: Mysli globálne, ale konaj lokálne

1/ Zážitková knižnica pre najmenších

Zážitkové a vzdelávacie podujatia pre deti materských a  1. stupňa základných škôl. Zvieratá  – divadelné maňušky otvárajú  podujatie: „Zážitková knižnica“  vo  vybranej pobočke knižnice VKMK, každá pobočka bude mať svojho maskota (medvedík, psík, fretka). Práca s vybratým rozprávkovým príbehom, výtvarné aktivity.

Podujatie podporí detskú fantáziu, čitateľskú gramotnosť, kreativitu, utuží vzťah ku knižnici a ku kultúrnemu prostrediu a zároveň bude mať environmentálny rozmer –  pestovanie vzťahu k zvieratám, prírode.

VKMK –  Pobočka Sídlisko, Ul. 29 augusta 25

Pobočka Sásová, Rudohorská 23 A

Pobočka detskej literatúry, Lazovná 26

Čas: 10. 00 – 15.00

Cieľová skupina:  deti MŠ a žiaci 1. stupňa ZŠ

2/ Dlhovekosť

Prednáška o zdravom životnom štýle s ochutnávkou zdravých potravín, poradenstvo a konzultácie.

Zdravý životný štýl ako nástroj riešenia  problému závislostí (drogy, alkohol, cigarety, gamblerstvo… )

VKMK – Pobočka detskej literatúry, Lazovná 26

Lektor: Zuzana Kolcúnová, Firma: Green Ways

Čas: 15. 00 – 16.30

Cieľová skupina:  široká verejnosť

 3/ Stretnutie so spisovateľkou a výtvarníčkou ANNOU DREVICKOU

Prezentácia knihy: Vitajte v Banskej Bystrici

VKMK – Pobočka Sásová, Rudohorská 23 A

Čas: 15.00 – 16.30

Cieľová skupina: široká verejnosť

 4/ Zrelaxuj umením

Večerné tvorivé dielne pre dospelých a seniorov pod vedením lektora

Vplyv umenia na riešenie problému závislostí (drogy, internet…)

VKMK – Pobočka Sásová, Rudohorská 23 A

Lektor: výtvarníčka Andrea Magová

Čas: 17.30 – 19.00

Cieľová skupina: široká verejnosť

5/ Neunáhli sa!

Zážitková beseda s dvoma profesionálnymi tatérmi o ich živote, práci, technike a stereotype, ktoré tetovanie tetovanému do života prináša

VKMK – Pobočka Sídlisko, Ul. 29 augusta 25

Čas: 16. 30 -18.00

Cieľová skupina:  teenageri, študenti SŠ

6/ Nočná téma: Čo trápi teenagerov najviac?

Diskusia s psychológom a prizvanými odborníkmi o témach ktoré trápia mladých ľudí (závislosti, kyberšikana, sebapoškodzovanie, domáce násilie a i. ). Diskusie medzi účastníkmi podujatia budú pokračovať, v knižnici strávia noc so zaujímavým programom pod vedením skúsených knihovníčok.

VKMK – Pobočka Sídlisko, Ul. 29 augusta 25

Čas: 18. 00 – 22.00

Cieľová skupina:  teenageri, študenti SŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie

Banská Bystrica - Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Galéria