Podujatia

Noc múzeí a galérií – ONLINE

noc múzeí a galérií

Z dôvodu pandémie Covid 19 sa obľúbené celoeurópske podujatie v tomto roku na Slovensku uskutoční v náhradnom termíne a v novom virtuálnom formáte. Nezávisle od reálnej dostupnosti „kamenných“ múzeí a galérií.

Slovenské národné múzeum v spolupráci so zbierkovými inštitúciami v Bratislave pre vás pripravuje Noc múzeí a galérií, na ktorej sa môžete zúčastniť aj v pyžame. Sledujte nás online – 14. novembra 2020 na www.nmag.snm.sk.


Aj v roku 2020 máte možnosť zažiť tradičné celoslovenské podujatie Noc múzeí a galérií. V Banskej Bystrici sa bude konať 14. novembra. Ide o celoeurópske podujatie realizované s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Informácie