Podujatia

Noc divadiel v Medzibrode

ln

Potulné dividlo J+T aj tento rok prináša do Medzibrodu Noc divadiel. 14. ročník celoslovenského podujatia európskeho významu Noc divadiel 2023, ktoré sa uskutoční v sobotu 18. novembra 2023. Noc divadiel je európske podujatie prezentujúce divadlo tvorivým spôsobom v netradičnom časovom rozpätí. Počas Noci divadiel môže divák skúmať, objavovať, zapájať sa do diania či sa len príjemne usadiť, vnímať a nechať sa unášať divadlom po celú noc.

 

Informácie

Galéria