Podujatia

Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča

Navraty poezie 2019 A. Sladkovic...na výsku2

V roku 2019 sa uskutoční 8.ročník recitačnej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča, ktorá je venovaná významnému básnikovi, kňazovi, publicistovi a prekladateľovi Andrejovi Sládkovičovi. Recitačná súťaž  sa skladá z viacerých oblastných kôl a celoslovenského kola, ktoré sa pravidelne koná v Banskej Bystrici. Do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 21.11.2019 v Banskej Bystrici postupujú víťazi všetkých oblastných a regionálnych kôl.

Hlavnou myšlienkou recitačnej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča je podporovať poznanie literárnych hodnôt.

Informácie

Robotnícky dom, Robotnícka 3, Banská Bystrica