Podujatia

Naj búdka Slovenska

birdhouse-gc1915889b_1920

Zapojte sa do súťaže o naj búdku Slovenska.

Každý súťažiaci môže odovzdať ľubovoľný počet búdok do súťaže. Môžu byť poslané rovnaké aj rôzne druhy búdok, minimálne však 1 kus.

* Porota má právo niektoré búdky vyradiť zo súťaže.

* Búdka pre vtáky môže byť vyrobená  z rôznych materiálov.

* Búdka musí byť z jednej strany ľahko otvárateľná a čistiteľná, u polo búdok toto kritérium nie je.

* Búdka nesmie po vonkajších ani vnútorných stranách obsahovať ostré výčnelky v podobe presahujúcich končekov klincov alebo skrutiek, nátery musia byť zaschnuté (nesmú sa lepiť).

* Ku každej búdke treba priložiť vyplnený súťažný formulár, ktorý si môžete stiahnuť na: www.malalehotabielemore.sk

* Búdka bez vstupného formulára môže byť po uvážení zaradená do súťaže,  avšak tu formulár doplní  usporiadateľ a obec sa určí : Malá Lehota

* Búdky je potrebné fyzicky doručiť do dátumu: 30.júna 2022

na zberné miesta (informujte sa  vopred)

Informácie

Galéria