Podujatia

Múzejný škriatok

01_FB-Oprasime historiu s kuratorom-MD

V noci chodí po našom múzeu malý škriatok a robí poriadnu šarapatu. S deťmi sa pozrieme na to, čo ten nezbedník vyparatil a nájdeme predmetom správne miesto.. Zameriame sa na porovnanie života v minulosti s dneškom a zároveň budeme skladať, hádať, hľadať.

vstupy o 11:00 a 15:00

Informácie

Námesie SNP, Banská Bystrica - Matejov dom