Podujatia

Michal Boľfa – Poézia cez objektív

Výstava fotografií krajiny a zvierat.

Informácie

ŠVK, Lazovná 9, Banská Bystrica