Podujatia

Matej Bel z Očovej

matej bel

Program ŠVK – Literárneho a hudobného múzea venovaný Magnum decus Hungariae – Veľkej ozdobe Uhorska a vzácnemu dielu v zbierkach múzea: druhej časti Belových Notícií. Mateja Bela, jeho život a dielo Vám predstaví kurátorka Mgr. Mária Lásková. Program je vhodný i pre žiakov 2. stupňa ZŠ, prípadne študentov SŠ.

Vstupné podľa platného cenníka múzea.

Informácie

Lazovná 9, Banská Bystrica