Podujatia

Martin Činovský – Majster čiar I VÝSTAVA

Činovský Kiska

Martin  Činovský  /  Majster čiar je názov autorskej výstavy grafika, rytca, umelca a jedného z najvýznamnejších slovenských tvorcov poštových známok, ktorú vo štvrtok 20. júla verejnosti sprístupnia v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici. Návštevníkovi výstava dovolí vnímať a naplno prežiť miniatúrne známkové diela vytvorené technikou oceľorytiny. Môže sledovať umelecký prejav rytca založený na kresliarskych, remeselných a technologických základoch získaných počas študentských čias na Katedre grafiky VŠVU u profesora Albína Brunovského (1971 – 1977), na École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs v Paríži (1976), umeleckou ašpirantúrou na VŠVU (1979 – 1985) v odbore rytectva cenín, vrátane stáže v Štátnej tlačiarni cenín vo francúzskom Périgueux. Má možnosť prezrieť si takmer štyri dekády tvorby známkovej grafiky od umeleckého návrhu až  po jeho realizáciu.  Zoznámi sa so staršími  československými, českými a slovenskými najvýznamnejšími poštovými známkami, ale aj s novšou známkovou tvorbou autora, ktorý tento rok slávi svoje sedemdesiate narodeniny. Vnímavé oči zachytia bohatstvo detailných i miniatúrnych výpovedí, pôsobivo zachytených rydlom do tvrdého kovu.

 

Docent, akademický maliar Martin Činovský, ArtD. sa narodil 8. marca 1953 v Levoči. Po skončení štúdia začal pôsobiť najprv ako externý pedagóg v odbore ryteckých techník, od roku 1990 viedol úctyhodných 18 rokov Oddelenie tvorby cenín a rytectva na Katedre grafiky VŠVU, o ktorého zriadenie sa pričinil jeho profesor na tejto škole, renomovaný grafik a tvorca poštových známok Albín Brunovský. Martin Činovský pripravoval mladých výtvarníkov na zvládnutie náročnej techniky oceľorytiny a sám bol v  tejto milovníkmi umenia mimoriadne uznávanej ryteckej disciplíne inšpiráciou pre ďalších vynikajúcich rytcov.  Svojou iniciatívou prispel k vzniku slovenskej známkovej školy a položil základy slovenskej známkovej tvorby. Pôsobil a v súčasnosti stále pôsobí v Námetovej komisii známkovej tvorby a v Realizačnej komisii známkovej tvorby, ktoré sú kľúčovými poradnými orgánmi ministra dopravy a generálneho riaditeľa Slovenskej pošty pri tvorbe známok.  Patrí medzi najplodnejších slovenských rytcov. Jeho známky boli ocenené na domácich i medzinárodných fórach. Je nositeľom Radu umenia a literatúry Francúzskej republiky v hodnosti Rytier, Pribinovho kríža I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska v oblasti výtvarného umenia, Striebornej medaily Univerzity Komenského a laureátom Identifikačného kódu Slovenska.

 

Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 20. júla o 16.00 hod. vo výstavných priestoroch Slovenskej pošty, a.s., Poštového múzea, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica. Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bude autogramiáda autora. Na podujatí bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka.

 

 

Informácie

Prílohy na stiahnutie