Podujatia

Ludwig van Beethoven I VÝSTAVA od 3.2.2020

_MG_1705a

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Vás pozýva na

výstavu dokumentov k 250. výročiu narodenia hudobného velikána

LUDWIG VAN BEETHOVEN (*1770 – †1827)

3. 2.  – 29. 5. 2020

prízemie ŠVK, nemeckastudovna@svkbb.eu, hudobneatrium@svkbb.eu

 

Generácie skladateľov ho právom považujú za jedného z najväčších hudobných tvorcov v dejinách hudby. Z jeho rozsiahleho diela vyniká 9. symfónia d mol – Óda na radosť. Okrem piatich klavírnych koncertov sú známe aj jeho klavírne sonáty. Významnými dielami autora jedinej opery Fidelio sú aj omša Missa solemnis a oratórium Kristus na hore Olivovej.

Nemecký skladateľ s flámskymi koreňmi Ludwig van Beethoven bol na prelome 18. a 19. storočia predstaviteľom vrcholného klasicizmu, niektorými dielami však otvoril a predznamenal cestu romantizmu. Z Beethovenovho rozsiahleho diela vyniká 9. symfónia d mol so záverečným zborom na Schillerovu Ódu na radosť. Práve melódia z poslednej časti symfónie sa stala hymnou Európskej únie. Beethovenova piata symfónia Osudová patrí ku klenotom nielen vážnej hudby, ale ľudského kultúrneho dedičstva ako takého. Radí sa medzi päť svetovo najčastejšie uvádzaných symfónií a hlavná téma prvej vety medzi najznámejšie melódie klasickej hudby.

Z desiatich sonát pre husle a klavír sú známe najmä Sonáta F dur Jarná a Sonáta A dur Kreutzerova. Z 32 sonát pre klavír patria medzi najobľúbenejšie c mol Patetická, cis mol Mesačného svitu, d mol Apassionata a B dur Veľká sonáta pre kladivkový klavír. Okrem komorných skladieb, oratória Kristus na hore Olivovej, dvoch omší (známejšia je Missa solemnis) a kantát skomponoval Beethoven jednu operu Fidelio, ktorá vyjadruje ideály francúzskej revolúcie a je oslavou manželskej lásky a obetavosti.

Už vo veku 25 rokov sa začali uňho prejavovať prvé príznaky straty sluchu. Skladby, ktoré napriek postihnutiu skomponoval, mu priniesli veľkú slávu, uznanie a rešpekt, najmä posledná 9. symfónia s Ódou na radosť, ktorú zložil 3 roky pred smrťou ako monumentálne životné dielo.

Je pravdepodobné, že slávny skladateľ pobudol niekoľkokrát aj na území dnešnej Slovenskej republiky v prekrásnom prostredí kaštieľa v Dolnej Krupej. Podľa ústnej tradície grófskej rodiny Brunšvikovcov, vtedajších majiteľov kaštieľa, práve v ňom slávny skladateľ okolo roku 1800 skomponoval svoje najznámejšie klavírne dielo – Sonátu mesačného svitu, inšpirovaný láskou k jednej z Brunšvikových neterí.

Ludwig van Beethoven zomrel vo Viedni 26. marca 1827. Dožil sa 56 rokov. Pochovaný je na viedenskom cintoríne Zentralfriedhof.

Informácie

Lazovná 9, Banská Bystrica

Galéria