Podujatia

Loading: love

LLSK2022-KV-A1-CMYK-v02 (003)

Nomantinels (slovenské LGBT divadlo, ktoré sa zaoberá témami rodu, pohlavia, rodovej rovnosti, potláčania rodových stereotypov a bojom proti diskriminácii a násiliu na ženách) pripravilo výstavu Loading: love. Ide o historickú výstavu zameranú na emancipáciu LGBTI ľudí v spoločnosti na Slovensku, v Čechách a Maďarsku za posledných 100 rokov. Výstava už bola umiestnená v Bratislave, Košiciach, Prahe a Budapešti.

V našom meste si ju môžete pozrieť na Námestí slobody od 3.3. do 3.4.2022.

Informácie

Námestie slobody, Banská Bystrica

Galéria