Podujatia

Literárna Banská Bystrica – festival od 21. 9. 2022

budova- švk

XXIV. ročník festivalu Literárna Banská Bystrica 21. – 28. 9. 2022

Venované pamiatke Mikuláša Kováča

Streda 21. 9.

10.00                     Knižnica na kolesách v škole: Múdrosť a krása rozprávok

Rozprávanie o rozprávkach a ich autoroch: bratia Grimmovci, Mária Ďuríčková…

Miesto: 2. trieda ZŠ Radvaň, Radvanská 1

Organizátor: Verejná knižnica Mikuláša Kováča

17.30                     Otvorenie festivalu

                               Miesto: Stará tržnica, Nám. Štefana Moysesa

Organizátor: ŠVK-Literárne a hudobné múzeum

18.00                     Noc literatúry

                              Miesto:  Stará tržnica a okolie, Nám. Štefana Moysesa

Organizátor: Literárna bašta a Artforum Banská Bystrica

16.00                     Burza literárnych talentov a stretnutie literárneho klubu LITERA 2

Miesto: Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9

Organizátor: Odbočka Spolku slovenských spisovateľov

17.00                     V medzigeneračnej knižnici to žije

Beseda so spisovateľkou Michaelou Hajdukovou

Miesto: pobočka VKMK Sídlisko – ul. 29. augusta č. 25

Organizátor: Verejná knižnica Mikuláša Kováča

 

Piatok 23. 9.

9.00                       Som prvák čitateľ (pre prváčikov)

Korunka, žezlo a čitateľský preukaz. Slávnostný ceremoniál pasovania prvákov za čitateľov našej knižnice

Miesto: VKMK, Pobočka detskej literatúry, Lazovná 26

Organizátor: Verejná knižnica Mikuláša Kováča

 

18.00                     Joachim B. Schmidt a Kalman – uvedenie knihy so švajčiarskym autorom

Miesto: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

Organizátor: Literárna bašta a Goethe Insitut

 

Sobota 24. 9.

10.00 – 18.00     Slam poetry workshop

Miesto: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

Organizátor: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

20.00                     koncert Timea

Miesto: Záhrada– Centrum nezávislej kultúry

Organizátor: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

 

Nedeľa 25. 9.

16.00                     Slam poetry Exhibícia

Miesto: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

Organizátor: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

 

18.00                     COLLECTIF PRIMAVERZ fr: Playground – divadlo pre deti a dospelých

Miesto: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

Organizátor: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

 

Pondelok 26. 9.

17.30                     Anasoft Litera uvádza: Barbora Hrínová

Miesto: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

Organizátor: Ars Litera, o.z. a Artforum Banská Bystrica

19.30                     Neruda (filmový klub v Múzeu SNP)

Miesto: Pamätník SNP, Kapitulská 21

Organizátor: Filmový klub v Múzeu SNP

 

9.00                       Som prvák čitateľ (pre deti MŠ)

Slávnostné pasovanie detí predškolského veku za čitateľov

Miesto: VKMK, Pobočka detskej literatúry, Lazovná 26

Organizátor: Verejná knižnica Mikuláša Kováča

 

9.00 – 12.30        Vankúšové (dramatizované) čítanie

V pohodlí vankúšov sa prenesieme do sveta fantázie a necháme sa „opíjať“ dielami Remarqua, Dušeka, Kováča, Smreka, Loherovej i Baudelaira.

Miesto: Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Tajovského 25

Organizátor: Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

 

17.00                     Umlčaná : podujatie k 100. výročiu narodenia spisovateľky Zlaty Solivajsovej

Miesto: Literárne a hudobné múzeum, Lazovná 9

Organizátor: ŠVK-Literárne a hudobné múzeum

 

Streda 28. 9.

18.00                     SLOVOMfest

Miesto: Robotnícky dom, Robotnícka ul.

Organizátor: Mesto Banská Bystrica, združenie Generácia Nula

 

18.00                     Lenka Vala: KOVBOJ / Sloboda v ústraní – krst knihy a diskusia

Miesto: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

Organizátor: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

 

Informácie

Galéria