Podujatia

Link akademy

365 labb

Občianske združenie LINK CoWorking so sídlom v komunitno-coworkingovom centre 365.labb na Lazovnej ulici a spúšťa prihlasovanie do nášho nového projektu LINK Academy, ktorý je pokračovaním úspešného projektu Social Impact Academy, vďaka ktorému mohlo 163 mladých ľudí zrealizovať svoj nápad. Prihlasovanie do projektu trvá do 31. januára 2022.

Cieľom súčasného projektu, ktorý je určený študentom a študentkám stredných a vysokých škôl z Banskej Bystrice a blízkeho okolia je podpora a rozvoj kľúčových sociálnych a profesijných zručností a schopností mladých ľudí prostredníctvom 10 bezplatných workshopov na témy, ktoré rezonujú v dnešnej spoločnosti. Ide o témy ako manažment, marketing, design thinking, kritické myslenie a bezpečnosť na internete či tvorba business plánu.

Po vzdelávacej časti budú účastníci a účastníčky rozdelení do projektových tímov, kde budú dobrovoľne pomáhať partnerským organizáciám z oblasti životného prostredia, občianskeho aktivizmu či sociálnej oblasti pri riešení konkrétnych úloh a zadaní.

Celý projekt sa skončí veľkým podujatím – Hackathonom, kde budú mladí ľudia počas 24 hodín hľadať riešenie na jedno zadanie od vybranej partnerskej organizácie.

Počas celého trvania projektu budú mať účastníci možnosť vzdelávať sa a čerpať inšpiráciu a motiváciu na našej inovatívnej webovej vzdelávacej platforme.

 

Informácie

Lazovná 5, Banská Bystrica - 365.labb

Galéria