Podujatia

Letný cimbalový Masterclass

339326042_132402816354378_6345320773188691066_n

PRE KOHO JE CIMBALOVÝ MASTERCLASS URČENÝ

Cimbalového masterclassu sa môžu zúčastniť študenti, pedagógovia, profesionálni aj amatérski cimbalisti, začiatočníci i pokročilí hudobníci, ktorí dovŕšili 16 rokov. Horná veková hranica nie je určená.

Deti do 16 rokov sa môžu masterclassu zúčastniť len pod dohľadom rodičov, alebo inej zodpovednej osoby.

MASTERCLASS bude zameraný na:

– Interpretáciu rôznych hudobných štýlov na cimbale od renesancie až po populárnu hudbu

– Interpretáciu koncertných etúd Gézu Allagu

– Interpretáciu súčasných hudobných diel

– Improvizáciu melódií a sprievodov ľudovej hudby, tvorba variácií

– Technické cvičenia na pedalizáciu a čistú hru

– Orchestrálne party pre cimbal (Bartók, Kodály, Debussy, Stravinsky, Dutilleux, Kurtág)

– Prípravu na prijímacie skúšky, súťaže a konkurzy

LEKTORI:

– prof. Viktória Herencsár, ArtD. – profesorka na Akadémii umení v Banskej Bystrici; prezidentka Cimbalom World Association

– Mgr. Art Martin Budinský, ArtD. – pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici; prezident Slovenskej cimbalovej asociácie

– asistent: Mgr. art. Andrea Stračinová

HARMONOGRAM

21.08.: príchod a registrácia účastníkov, vzájomné spoznávanie sa a zoznámenie s nástrojmi; večerný koncert lektorov

22. – 25.08.: 8:30-12:30 a 14:00-18:00 individuálna a skupinová výuka

26.08.: Záverečný koncert účastníkov masterclassu

27.08.: odchod

NÁSTROJE

Počas masterclassu budú k dispozície maďarské typy cimbalu. Tí, ktorí hrajú na iné typy cimbalov (hackbrett, hammered dulcimer, yangqin, cymbaly, atď.) si musia svoje nástroje priniesť so sebou.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK A UBYTOVANIE

Účastnícky poplatok masterclassu: 300€; zahŕňa individuálne a skupinové hodiny a možnosť cvičenia. Doprovod detí do 16 rokov a študenti Akadémie umení nemusia platiť účastnícky poplatok. Cestovné náklady, ubytovanie a stravu si účastníci zabezpečujú sami!

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné vykonať najneskôr do 20.07.2023!!!

Prihlášku nájdete na stránkach Akadémie umení (link):

https://fmu.aku.sk/…/prihlaska_application_cimbalom…

Informácie

Kollárova 22, Banská Bystrica - Fakulta múzických umení Akademie umení

Galéria