Podujatia

Lampiónový sprievod 2019

Lampiónový sprievod

Lampiónový sprievod mysterióznymi uličkami mesta po zotmení pre malých i veľkých. Svetlonos zvestuje koniec leta a začiatok vlády zimy. Prídite všetci, kto nemá lampión, môže si ho zakúpiť priamo na mieste.
Štartujeme z parkoviska pred Múzeom SNP (pri lietadle) presne o 17:30 h. Nenáročná večerná prechádzka milo poteší deti aj celé rodiny. Fantastická možnosť tvoriť tradície… 5.ročník.

Informácie

parkovisko pre Múzeom SNP, Kapitulská 23, Banská Bystrica