Podujatia

Kúzelný svet vonkajšieho zdania I VÝSTAVA

Anna Krivanska

Pozývame Vás na vernisáž výstavy spojenú s komentovanou prehliadkou kurátorky Štefánie Ďuricovej:

Kúzelný svet vonkajšieho zdania

v stredu 28. júna o 17:00 hod.

Bethlenov dom, Dolná 8

Trvanie výstavy: 29. jún – 1. október 2023

Výstava Kúzelný svet vonkajšieho zdania prezentuje prítomnosť módy vo vybraných dielach umelcov tvoriacich na našom území bývalej monarchie, pôsobiacich predovšetkým v mestskom prostredí. Výstavný projekt predstavuje mikropohľad na odievanie meštianstva v období medzi rokmi 1890 a 1914.

Na jednej strane móda ilustruje aristokratický étos okázalosti a utrácania, avšak je v priamom protiklade voči modernému meštianskemu duchu šporovlivosti. Na strane druhej však móda zapadá do štruktúry modernej spoločnosti a pôsobí na hravú povrchnosť mondénneho sveta.

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria v spolupráci s Východoslovenskou galériou

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.

Informácie

Dolná 8, Banská Bystrica - Stredoslovenská galéria -Bethlenov dom

Prílohy na stiahnutie