Podujatia

Kovový štvorlístok banskobystrických remesiel

SSM_Kovovy stvorlistok-tiraz_500x700

Banská Bystrica – medené mesto na Hrone, zažívalo svoju slávu a rozkvet aj vďaka prekvitajúcej remeselnej výrobe. Mesto malo už v 14. storočí rozvinuté remeslá. Banská Bystrica patri­la v stredoveku medzi hlavné strediská remeselnej výroby na Slovensku.

V rámci prezentácie významných a atraktívnych remesiel chce mesto Banská Bystrica v spolupráci so Stredoslovenským na 365. Radvanskom jarmoku prezentovať exkurz významnými kovospracujúcim remeslami ako boli mediarstvo, cinárstvo, zlatníctvo a kováčstvo.

Remeslami, ktoré tvorili v minulosti integrálnu súčasť jarmokov a patrili medzi náročné a vizuálne atraktívne remeslá.

Informácie

Námestie SNP 1, Banská Bystrica - Radnica

Galéria