Podujatia

Koncert Zuzana Mojžišová

zuzana.mojžišová

Zuzana Mojžišová rodáčka z Banskej Bystrice prichádza s world music projektom Puščaňa.

Zuzana Mojžišová sa narodila v roku 1974 v Banskej Bystrici. Vyštudovala Katedru hudobnej vedy na FiF Univerzity Komenského. Pracuje ako redaktorka klasickej hudby v Rádiu Devín. Od roku 2000 sa venuje aranžovaniu a interpretácii ľudových piesní v novom šate. Je priekopníčkou žánru world music na Slovensku. Vydala albumy Jej družinaZuzana Mojžišová a jej družina, tretí album Zuzana Mojžišová (s O.Rózsom, A.Šebanom, M.Valihorom, S.Palúchom,…) získal štyri nominácie a dve ceny IFPI Aurel 2004. Na konci roka 2019 vyšiel Zuzane Mojžišovej   aktuálny album Puščaňa, na ktorom spolupracuje opäť s hviezdnymi hudobníkmi (O.Rózsa, M.Valihora, A.Šeban, M.Škuta, S.Palúch, O.Török, M.Commendant, R.Andris ,…).

Zuzana má za sebou množstvo domácich aj zahraničných vystúpení, účasť na hudobných festivaloch doma aj v zahraničí, či účinkovanie v programoch televíznej a rozhlasovej produkcie. Jej piesne sa úspešne umiestnili v rámci rebríčka World Music Chart aj súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu.

Zuzana Mojžišová odkrýva neznáme bohatstvo ukryté v slovenskej ľudovej hudbe. V zbierkach, zborníkoch a hudobných archívoch, aj v teréne nachádza neznáme, nepoznané ľudové piesne, ktoré neskôr hudobne spracováva. Jej spôsob práce s ľudovým materiálom vychádza z úcty  a pokory k hudobnej tradícii. Nepovažuje ľudovú pieseň len za tému na hudobnú improvizáciu či tvorbu.  Každá pieseň má svoj pôvod, konkrétny zdroj, historický kontext, regionálny charakter, hudobný štýl, vlastný príbeh a špecifický výraz. Všetky tieto atribúty sa stávajú základom jej spracovania a tvorby. So snahou uchovať čo najviac hudobnej podstaty  a vytvoriť nové dielo s aktuálnym znením a súčasným hudobným jazykom. Veľkým prínosom v hudobnej tvorbe sú hudobníci, ktorí so Zuzanou Mojžišovou spolupracujú: Oskar Rózsa, Andrej Šeban, Martin Valihora, Stanislav Palúch, Miki Škuta, Oskar Török a Rasťo Andris.

Zuzana Mojžišová prichádza na koncertné pódiá s komornou verziou svojho hudobného konceptu. Toto znenie sa viac približuje k  pôvodným Zuzaniným klavírnym aranžmánom. Zároveň dostávajú väčší interpretačný priestor inštrumentalisti: Rasťo Andris – píšťalky, fujara, drumbľa, gajdica, Stano Palúch – husle, mandolína a Miki Škuta – klávesy, spev.

Vstupné: 10 €, Predpredaj vstupeniek: Umelecká kaviareň BOTHÁR, Dolná 35, B. Bystrica

Informácie

Dolná 35, Banská Bystrica - Stredoslovenské osvetové stredisko

Galéria