Podujatia

Koncert študentov Katedry vokálnej interpretácie

logo AKU

Na programe
M. Schneider-Trnavský, J. Křička, V. Novák, I. Zeljenka, B. Martinů, E. Morricone,
W. Gomez, G. Donizetti, P. I. Čajkovskij, J. Haydn, A. Thomas, J. Rodrigo Vidre,
Ch. Gounod, F. Lehár, T. Andrašovan, G. Rossini, F. P. Tosti, W. A. Mozart,
S. Rachmaninov, J. Offenbach, A. Dvořák, J. Sibelius

Účinkujú
M. Škriniarová, Z. Halková, M. Kotlár, M. Mojžišová, M. Luprichová, M. Brandisová,
L. Ciesariková, S. Amerová, L. Brodecová, D. Jendruchová, M. Trembáčová, P. Kubáň,
Z. Petrova, E. Voima

Informácie

Koncertná sála FMU AU, Jána Kollára 22, Banská Bystrica