Podujatia

Komorný koncert orchestra Camerata Novisoliensis

orchester foto

Od svojho vzniku sa orchester Camerata Novisoliensis  stal súčasťou kultúrneho života Banskej Bystrice a jej okolia. Za zmienku stojí viac ako 13. ročníkov Trojkráľových koncertov v Sásovej, 6. ročníkov koncertov pedagógov a študentov Fakulty múzických umení Akadémie umení na Radnici mesta, účinkovanie orchestra v rámci festivalov poriadaných mestom BB v Robotníckom dome, v chrámoch v meste a širšom okolí. Sólisti orchestra účinkujú aj na komorných podujatiach Annus musicum, konaných po celom meste.

Koncert 23.04.2023 je koncertom viacerých komorných združení , rôzneho inštrumentálneho zoskupenia, existujúcich v rámci orchestra (kontrabasové kvarteto, duo netradičných bicích nástrojov, dychové  okteto, koncert pre štvoro huslí ai).

Program je dramaturgicky zostavený od diel barokových skladateľov  (G. B. Pergolesi, A. Vivaldi) až po diela 19. a 20. storočia (Ch. Gounod, I. Stravinskij, E. Séjourné).  Vybrané diela sa vyznačujú sviežosťou zvuku a živým interpretačným charakterom.

Informácie

Galéria